Accountancy

Accountancy beslaat een veel breder terrein dan het samenstellen en de controle van de jaarrekening van een onderneming. De ontwikkeling van de automatisering gaat hand in hand met de veranderende rol van de accountant, die zich steeds meer richt op professionele ondersteuning van het management bij het te voeren beleid.

Wij kunnen u op de volgende gebieden van dienst zijn:

  • samenstellen van jaarrekeningen
  • de financiële verslaglegging
  • tussentijdse rapportages
  • begrotingen
  • het inrichten van administraties
  • het beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
  • advisering en begeleiding in automatisering
  • budgettering en kostprijssystemen
  • bedrijfseconomische adviezen
  • analyse van resultaatontwikkeling

Andere diensten