Administratieve dienstverlening

Wij kunnen u op de volgende gebieden van dienst zijn:

  • inrichten van administraties;
  • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;
  • (computer)verwerking van financiële administraties;
  • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of half jaar;
  • administratieve ondersteuning.

Andere diensten