Salarisadministratie

Naast het berekenen van het loon, is bij het maandelijks terugkerende proces van salarisverwerking een gedegen kennis vereist van onder meer collectieve verzekeringen, verzuimproblematiek, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Op al deze gebieden kunnen wij u tot dienst zijn. Uw salarisverwerking kan in zijn geheel of gedeeltelijk bij ons worden neergelegd. Een gemotiveerde contactpersoon draagt dan zorg voor uw salarisadministratie met ten minste één extra contactpersoon als back-up.

Wij kunnen u op de volgende gebieden van dienst zijn:

  • salarisverwerking en administratie;
  • arbeidsovereenkomsten;
  • eindejaarsgegevens.
  • loonheffingen;
  • sociale verzekeringen;
  • arbeidsrecht;
  • verzuimproblematiek.

Andere diensten