De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen:

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2024-0000151216, , Staatscourant 2024, Nr. 19710 | 18-06-2024